z

"W puszczy puszczam latawce za szczęściem niechybnym (.)"
pisał w wierszu "Puszcza" Stanisław Grochowiak. Najpiękniejsze strofy o wielkopolskiej przyrodzie, m.in. wiersze Wisławy Szymborskiej, Krystyny Miłobędzkiej i Stanisława Barańczaka, a także albumy i książki dotyczące piękna wielkopolskiego krajobrazu stanowią trzon wystawy "Przyroda Wielkopolski". Ich dopełnieniem są zdjęcia Wojciecha Nawrockiego, uznanego fotografa przyrody oraz niezwykłe pióra z wizerunkami ptaków malowane przez Kingę Jakubowską. Celem wystawy jest zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody, a także na jej rolę w twórczości związanych z Wielkopolską twórców. Jeśli w tygodniu nie mamy czasu na wycieczkę do lasu, zapraszamy do Biblioteki, by choć przez chwilę zatrzymać się i podumać nad sekretami roślin i zwierząt oraz przeczytać, co o tym świecie mówią znani poeci.

opr.sw

Zobacz www.bracz.edu.pl/