Modraszka

Ptaki w kadrach zaklęte - wystawa fotografii Piotra Górnego

11.08 – 30.09.2017

Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie dziko żyjących w Polsce ptaków, w szczególności gatunków śpiewających. Trznadle, sikory czy łuszczaki występują w lasach, parkach i ogrodach, jednak ze względu na swoją pospolitość i niewielkie rozmiary nie stanowią głównych celów fotografii przyrodniczej. Autor wystawy odchodzi od takiego podejścia, poświęca ekspozycję w całości gatunkom często spotykanym, aby ukazać odbiorcy piękno na pozór zwyczajnej awifauny. Dla osiągnięcia tego celu fotograf zatrzymuje przyrodę w nietypowy sposób, wykorzystując intrygującą perspektywę, zastanawiające układy kompozycji i grę nieostrości. Warto bowiem zatrzymać się przy naturze, przystanąć w codziennym pośpiechu i dostrzec magię świata dzikiej przyrody.

Piotr Górny - fotograf dzikiej przyrody, nagradzany i wyróżniany w konkursach i festiwalach międzynarodowych (Tokyo International Foto Awards, Moscow International Foto Awards, Prix de la Photographie Paris, International Photo Salon Plovdiv, Fine Art Photography Awards), Fotograf Roku 2017 Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody. Prace autora publikował "National Geographic", "Acta Ornithologica", "Foto-Kurier", "MP Salamandra", "ASF International Fine Art Photography". Indywidualne wystawy Piotra Górnego miały miejsce m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Uniwersytecie Gdańskim. Jesienią 2016 roku autor był gościem IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury".

Wystawa czynna od 11 sierpnia do 30 września 2017.

Wejście na dziedziniec Pałacu Górków po zakupie biletu do muzeum.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl/