a

60+ Kultura. Weekend Seniora z kulturą

23.09 – 24.09.2017

1/ Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza

Stary Rynek 84
(61) 852 89 71

  • 23 września (sobota), godz. 9.00-17.00 - wstęp bezpłatny
  • 24 września (niedziela), godz. 9.00-17.00 - bilet promocyjny (1zł)

Zwiedzanie z oprowadzaniem po muzeum, wystawa Moś to był ktoś. W setną rocznicę urodzin.

2/ Mieszkanie-Pracownia Kazimiery Ilłakowiczówny

ul. Gajowa 4/8
(61) 847 36 45

  • 23 wrzesnia (sobota), godz. 11.00-16.00 - wstęp bezplatny

Bezpłatne zwiedzanie z oprowadzaniem po ekspozycji.

3/ Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego

ul. Wroniecka 14
(61) 855 12 44

  • 23 września (sobota), godz. 11.00-16.00 - wstęp bezpłatny

Bezpłatne zwiedzanie z oprowadzaniem po muzeum i tzw. Gabinecie Kraszewskiego, zwiedzanie wystawy 2 x 2 -wystawa rodzinna.

Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza powstało w czerwcu 1978 roku dzięki fundacji Ignacego Mosia, kolekcjonera pamiątek po nobliście. Muzeum mieści się w XVI wiecznej kamieniczce przy Starym Rynku. Można tam oglądać rękopisy, pierwsze wydania powieści, fotografie, pamiątki, a także przekłady powieści na języki europejskie oraz m.in. chiński, hebrajski i japoński. Do dyspozycji zwiedzających jest specjalistyczna biblioteka i archiwum. Zbiory Ignacego Mosia, gromadzone aż do jego śmierci w 2001 roku, są stale wzbogacane przez dużą grupę prywatnych darczyńców i zakupy Biblioteki Raczyńskich. Po zakończonej trzylata temu modernizacji Muzeum zostało przystosowane do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Na ekranach na ekspozycji można oglądać m.in. fragmenty ekranizacji dzieł Sienkiewicza oraz wersje cyfrowe drukowanych w gazetach odcinków powieści.
Oprócz ekspozycji stałej obenie prezentowana jest wystawa Moś to był ktoś.

Kazimiera Iłłakowiczówna mieszkała w Poznaniu przez 36 lat, zajmując jeden pokój we wspólnym mieszkaniu przy ul. Gajowej. W pierwszą rocznicę śmierci poetki, 16 lutego 1984 roku, otwarto tam Pracownię-Mieszkanie Kazimiery Iłłakowiczówny. Na swoim miejscu stoją jej sprzęty, książki, przedmioty codziennego użytku i obrazy - brakuje tylko ich właścicielki. W gablotach znajdują się m.in. fotokopia świadectwa ukończenia studium języka angielskiego dla cudzoziemek w Oxfordzie, pierwsze wydanie "Ikarowych lotów" z 1911 roku - debiutu książkowego Iłłakowiczówny, emblematy uzyskane przez poetkę pracującą jako siostra miłosierdzia podczas I wojny światowej oraz fotokopie przemówień, listów poetki (pisanych m.in. do Jerzego Putramenta i Jarosława Iwaszkiewicza), fotografie i fotokopie dokumentów z czasów jej pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Spraw Wojskowych.

Dzięki kolekcjonerskiej pasji poznańskiego rzemieślnika i miłośnika J.I. Kraszewskiego, Mariana Walczaka (1926-1987), powstała Pracownia-Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego. Otwarto ją w 1986 roku jako Oddział Biblioteki, w odremontowanej kamieniczce przy ul. Wronieckiej 14. Dziś na księgozbiór, liczący blisko 3 tys. woluminów, składa się ponad 230 pierwszych wydań książek Kraszewskiego oraz niemal wszystkie późniejsze edycje jego dzieł. Gromadzony jest również księgozbiór naukowy dotyczący życia i twórczości autora "Starej baśni". W kolekcji znajdują się też oryginalne fotografie, bogata dokumentacja prasowa oraz zbiór kilkudziesięciu rękopisów pisarza.
Oprócz ekspozycji stałej obejrzeć można 2x2 - wystawa rodzinna.

_
akt.LT

Plakat