plakat z wystawy

Prezentowane plakaty dokumentują efekty kampanii społecznej "Czysty Poznań - nie naklejam".

Akcja "Czyste słupy" to element działań zmierzający do poprawy wizerunku i przywrócenia porządku w Poznaniu. Ma uświadamiać, że reklamy na miejskiej infrastrukturze są nielegalne, a ich usuwanie sporo kosztuje. Uczestnicy akcji oczyścili słupy trakcyjne z nielegalnych i szpecących plakatów.

Inicjatorem wystawy jest zastępca prezydenta Poznania Maciej Wudarski. Wystawa potrwa do 30 września br.