a
Pawilon Ekspozycyjno-Dydaktyczny Ogrodu Botanicznego UAM, ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Festiwal Bliżej Natury 2018

Janusz Biernacki, "Dobry lot" olej 120 x 90 cm
World Trade Center, ul. Bukowska 12, Poznań

Wystawa - Zderzenia