plakat

Śpiewy historyczne - Poznań: Główna

10.09 – 14.09.2018

Podczas tygodniowego cyklu Śpiewy historyczne - Poznań: Główna, drugiej części projektu Off Opera 2018, w poznańskiej dzielnicy Główna realizowane będą warsztaty etnografii dźwięku, scenariopisarskie i fotograficzne. Efektem warsztatów będzie multimedialna wystawa łącząca dźwięk, obraz i tekst!

Wstp wolny.

Warsztaty Śpiewy historyczne to cykl działań warsztatowych inspirowany utworami do słów Juliana Ursyna Niemcewicza powstałych na przełomie XVIII i XIX wieku. Pieśni konstruują muzyczno-literacką narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej Polski. Szukając inspiracji w tekstach sprzed ponad dwustu lat, uczestnicy warsztatów samodzielnie stworzą własną muzyczno-teatralną narrację dotyczącą swojego miejsca zamieszkania. Projekt Śpiewy historyczne składa się z trzech, połączonych ze sobą części:

Warsztaty z zakresu etnografii dźwięku

Pierwszy etap projektu stanowić będą warsztaty z zakresu etnografii dźwięku, podczas których uczestnicy poznają podstawy teoretyczne oraz zastosują w praktyce dwie metody badań zaczerpniętych z dziedzin etnografii i antropologii: badania terenowe, oraz field recording. Warsztat będzie się odbywał głównie w terenie, w poznańskiej dzielnicy Główna. Za pomocą zarówno profesjonalnego sprzętu, jak i dostępnych wszystkim urządzeń, czyli smartfonów i słuchawek uczestnicy będą zbierać wypowiedzi i wspomnienia ludzi na temat okolicy, w której mieszkają, a także będą nagrywać dźwięki, które tworzą audiosferę dzielnicy Główna.

Terminy warsztatów:

  • 10.09.2018, godz. 14:00-18:00
  • 11.09.2018, godz. 15:00-19:00

Warsztaty scenariopisarskie

Materiał zebrany podczas warsztatów antropologiczno-dźwiękowych stanie się podstawą do tworzenia scenariuszy oraz tekstów scenicznych. Uczestnicy warsztatów podczas trzech intensywnych dni stworzą utwory literackie inspirowane dźwiękami swojej najbliższej okolicy. Na zajęciach warsztatowicze nauczą się, jak tworzyć ciekawą opowieść, a także poznają zasady zawodowego scenariopisarstwa.

Terminy warsztatów:

  • 12-14.09.2019, godz. 15:00-18:00

Finał projektu - otwarcie multimedialnej wystawy dźwięku, obrazu i słowa - odbędzie się 24 września 2018 roku na Głównej w Poznaniu.

Efekty warsztatów zostaną wydane w formie broszury edukacyjnej, zawierającej fragmenty literackie, sceny dramatyczne, teksty programowe oraz fotografie z przeprowadzonych warsztatów.

Zbiórka archiwalnych fotografii dzielnicy

Organizatorzy projektu mają propozycję dla wszystkich mieszkańców dzielnicy Główna i jej sympatyków. Również dla osób, które kiedyś tu mieszkały, a obecnie przebywają daleko. Być może posiadacie w swoich domowych archiwach lub na komputerach stare zdjęcia dzielnicy. Warto spróbować zebrać ich jak najwięcej! W ramach akcji organizatorzy będą digitalizować część fotografii i oddawać je po zeskanowaniu właścicielom, a od mieszkańców, którzy wyrażają na to zgodę przyjmować leciwe fotografie. Akcja zakończy się otwarciem multimedialnej wystawy dźwięku, obrazu i słowa, 24 września 2018 roku na Głównej w Poznaniu. Wystawa będzie również prezentowana podczas finału projektu Off Opera 2018, który odbędzie się 6 października, o godz. 16.00 w Stowarzyszeniu Łazęga Poznańska, ul. Św. Marcin 75, Poznań.

Jeśli posiadasz stare zdjęcia obrazujące architekturę, miejsca, życie codzienne i wydarzenia publiczne - napisz : stowarzyszenie.smak@gmail.com Każdy może pomóc w stworzeniu wystawy! Link do wydarzenia: www.facebook.com/events/311751992963062/

"Projekt Off Opera 2018 - program edukacyjny" został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a także z budżetu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz www.facebook.com/events/319100142001246/