fotografia z inauguracji Uniwersytetu

Stulecie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - jubileuszowa prezentacja

07.05.2019
12:00 20:00

7 maja 1919 roku  uroczyście zainaugurowano  działalność Uniwersytetu Poznańskiego, który początkowo nazwano Wszechnicą Piastowską.  W ramach obchodów stulecia utworzenia Uniwersytetu, Centrum Kultury ZAMEK wraz z Muzeum Uniwersytetu im. Adam a Mickiewicza przygotowało specjalną inscenizację przypominającą tę uroczystość, która odbyła się w dawnej Sali Tronowej dawnego Zamku Cesarskiego. Podstawą rekonstrukcji są dokumenty zachowanych w pięknie oprawionej księdze "Otwarcie Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu w maju 1919", przechowane w Archiwum UAM. Na ścianach wyświetlone zostaną zdjęcia i dokumenty, w tym życzenia przysłane wysłane m.in. przez marszałka Sejmu Wojciecha Trąmpczyńskiego. Prezentowane będą też fragmenty przemówień rektora Heliodora Święcickiego i komisarza Naczelnej Rady Ludowej Adama Poszwińskiego wówczas wygłoszonych. Będzie można się poczuć  jak przed stu laty oglądając księgę i biret pierwszego rektora, Heliodora Święcickiego należący do Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Prezentacja będzie się odbywała od g. 12 do g. 20.

Wstęp wolny.
Współorganizacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Zobacz ckzamek.pl