plakat

Skarby czasu. Badania Instytutu Archeologii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu - wystawa

09.05 – 28.07.2019

Wystawa towarzyszy obchodom stulecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

100 lat archeologii akademickiej w Poznaniu, które mija w 2019 roku, to ważny jubileusz.  Jest okazją  do  spojrzenia  w  przeszłość,  do  pogłębienia  refleksji  nad  tym "skąd nasz ród". Ale jest też dobrym momentem do przyjrzenia się naszej aktualnej działalności oraz - co chyba najważniejsze - do snucia planów na przyszłość.

Prezentowana wystawa oraz publikacja w formie albumowej ma na celu pokazanie całej różnorodności i bogactwa osiągnięć naukowych i dydaktycznych archeologów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w tym szczególnym momencie naszej historii.

Na prezentowanej wystawie oraz w albumie przewija się jeszcze jedna wartość naszego ośrodka: jego interdyscyplinarność. Jesteśmy w tym względzie wierni tradycji Profesora Józefa Kostrzewskiego, a można z naciskiem podkreślić: w jednoznacznie twórczy sposób, bowiem rozwinęliśmy współpracę z innymi dziedzinami nauki na wielu polach. Najważniejsze z nich to prospekcje geofizyczne i lotnicze, metody geoarcheologiczne, tafonomiczne, traseologiczne czy analizy rentgenowskie pozyskiwanych materiałów źródłowych. Nasi pracownicy współtworzą międzynarodowe i interdyscyplinarne zespoły badawcze w różnych częściach świata.

Przedkładana  publikacja i towarzysząca jej ekspozycja  nie  zawiera  wszystkich  wątków  działalności  naszego Instytutu, zwłaszcza związanych z metodologią archeologii, którą trudno zilustrować w  ujęciu  katalogowym.  Problematykę  tę  zapoczątkował  prof.  dr  hab.  Jan  Żak  i  jest ona kontynuowana do dziś poprzez udział w humanistycznym dyskursie metodologicznym. W ten nurt wpisuje się podejmowanie nowych zagadnień, dotyczących zwłaszcza archeologii współczesności oraz refleksji nad ochroną dziedzictwa archeologicznego  i społecznym aspektem działania naszej dziedziny.

Słowa te piszemy w kluczowym momencie dla przyszłości poznańskiej archeologii akademickiej. Jeszcze nie mamy pewności w jakiej formie organizacyjnej znajdziemy się  za  kilka  miesięcy.  Jest  wielce  prawdopodobne,  że  na  Uniwersytecie  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstanie jednostka archeologiczna o takim zakresie autonomii, jakiego jeszcze nigdy nie miała. Byłaby to dla naszej dyscypliny wielka szansa,  a z pewnością - wielkie wyzwanie.

Dziś nie ma wśród nas tak wielkiego autorytetu, jakim 100 lat temu był Profesor Józef Kostrzewski, który kształtując akademicką "prehistorię", był zdany wyłącznie na siebie. Teraz Instytut Archeologii tworzy zespół Koleżanek i Kolegów o ugruntowanej pozycji  naukowej  oraz  młodszych  badaczy,  słusznie  aspirujących  do  podejmowania nowych wyzwań. Z pewnością jest to dobra perspektywa na kolejne stulecia...

Ze wstępu do "SKARBY CZASU Badania Instytutu Archeologii UAM w Poznaniu". Janusz Czebreszuk, Hanna Kóčka-Krenz

Wystawa eksponowana będzie w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu od 9.05.19 do 28 lipca 2019.

Zobacz www.muzarp.poznan.pl