Na niebieskim tle granatowy sześcian i transparentny napis z tytułem wystawy.

Wystawa - Hommage à Stanisław Fijałkowski 1922-2020

01.02 – 30.04.2021

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami wystawa będzie nieczynna w okresie od 20.03 do 25.04.2021.

Zmarły 4 listopada minionego roku (w dniu swoich 98 urodzin) Stanisław Fijałkowski należy do wybitnych współczesnych malarzy i grafików.  Przez krytyków sztuki bywa zaliczany do czołowych przedstawicieli łódzkich awangardzistów z tzw. kręgu Strzemińskiego.

Od pierwszych lat nowego millenium Galeria Ego nawiązała kontakt z artystą, co zaowocowało licznym wystawami w naszym mieście, którym towarzyszyły spotkania autorskie oraz wydawnictwa.

Stanisław Fijałkowski z początkiem lat 60. wypracował odrębny i oryginalny styl, którego istota  - przytaczając słowa samego autora - zawierała się w nieustannie podejmowanej próbie "harmonizowania postawy emocjonalnej z intelektualną, intuicji ze świadomością, ekspresji indywidualnej z treściami kolektywnymi". Swoje twórcze działania opisywał w kategoriach  symbolicznych, traktując symbol jako najtrafniejszą formę wyrażania złożonej duchowej rzeczywistości świata.  

Obecna - pośmiertna ekspozycja jest skromnym hołdem dla Profesora, wyrazem podziwu i głębokiej wdzięczności za Jego sztukę i obecność w naszym życiu.