Kobieta z rozłożonymi rękoma.

MiliHelena. Jednostka piękna wizualnego - wystawa Beaty Ewy Białeckiej

05.10 – 07.11.2021

Twórczość Ewy Beaty Białeckiej interpretuje się jako malarskie rozważania na temat szeroko pojmowanej kobiecości. Odbiorca konfrontowany jest z poruszającą refleksją dotyczącą macierzyństwa, uwikłania kobiet w konwencje kulturowe i społeczne, ich unikatowej duchowości, kobiecej perspektywy rozumienia przemijania i eschatologii. Tytułem wystawy autorka dodatkowo przywołuje zarzuconą od dawna w kontekście sztuk wizualnych kategorię piękna. Milihelena to jednostka miary oznaczająca ilość fizycznego piękna niezbędnego, by zwodować jeden statek. "Jednostkę tę próbuję przyłożyć do obrazu sztalugowego. Przyjmuję ją jako moją subiektywną ilość piękna potrzebną, by »zwodować« obraz" - pisze artystka.

  • uwaga! wernisaż: 5.10, g. 19

Załącznik

Zobacz www.abcgallery.pl