Zielonkawy baner z rysunkami różnych narzędzi ręcznych i nazwą wydarzenia.

Wystawa - Rękodzielni. Opowieści o poznańskim rzemiośle

2022-04-30 ( sobota ) – 2022-10-02 ( niedziela )
Galeria Śluza, ul. Dziekańska 1, Poznań

Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne zdjęcia poszczególnych pracowni i ich właścicieli, nagrania z opowieściami naszych bohaterów, a także narzędzia i inne artefakty, z których na co dzień korzystają, bądź kiedyś korzystali ich rodzice czy dziadkowie. Do udziału w wystawie zaproszono dziesięć pracowni, reprezentowanych przez dziesięciu przedstawicieli różnych rzemiosł. Kryterium doboru zawodów na wystawę była z jednej strony tradycja działania zakładu i jego długowieczność a z drugiej strony lokalizacja pracowni - centrum miasta i dzielnice, o których jest opowiadane w ramach projektu Fest Fyrtel.

Więcej informacji poświęconych wystawie.