Logo Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci.

Wystawa czasowa - Ostrym końcem w strnę wroga...

07.03 – 07.05.2024

Wystawa czasowa Ostrym końcem w stronę wroga - grot włóczni z palatium książęcego na Ostrowie Tumskim - prezentuje historię grotu włóczni odkrytego w warstwie kamiennego bruku przy pozostałościach kaplicy pałacowej na Ostrowie Tumskim

Bilety w cenie 15/10 zł (normalny/ulgowy).