Na grafice plakat wydarzenia.

Michał Bugalski: Królestwo ‒ wystawa fotografii

16.03 – 26.05.2024

Fotografie mojego brata starają się odnowić, a tym samym zbawić historię naszej rodziny. Zbudowane są ze światła i cienia, nie tylko w sensie chemicznego procesu, ale również emocji oraz wiedzy autora o tym, co obraz może odsłonić. Michał patrzy na rodzinę z czułością i dystansem badacza jednocześnie, a jego uwaga krąży pomiędzy dwiema perspektywami - ekstatyczną i analityczną. Wszystkie zdjęcia zostały przez niego uważnie zainscenizowane w przestrzeni naszego rodzinnego domu, z udziałem najbliższych, którzy najczęściej odgrywali samych siebie. Takie rygorystyczne zawężenie warunków nadaje procesowi twórczemu cechy prowokowanego doświadczenia - eksperymentu, w którym rodzina - podstawowa jednostka taksonomiczna zostaje opisana wraz z jej klaustrofobicznym ekosystemem przez jednego z jej członków. Pomimo, a może właśnie dlatego przywołane obrazy zachowują afektywną naturę pamięci. Pozostają w ruchu i przemianach. Ich znaczenie jest pojemne, co sprawia, że osoby patrzące ufnie zstępują w głąb doświadczenia wraz z autorem. 

Galeria czynna od wtorku do niedzieli w g. 12-19.
Obowiązuje bilet wstępu na zwiedzanie Zachodniego Skrzydła Zamku w cenie 7 zł. 

opr.sw