Na grafice plakat wydarzenia.

Chopin, Matejko, dawne mapy. Skarby Latanowicza w Bibliotece Raczyńskich.

14.05 – 09.06.2024

Wystawa prezentująca część tzw. skarbu Stanisława Latanowicza, czyli największej mieszczańskiej kolekcji okresu międzywojennego należącej do tego bibliofila, którą w 1938 r. miasto Poznań zakupiło od spadkobierców dla Biblioteki Raczyńskich. Dziś specjalny zespół badawczy zajmuje się wyłuskaniem ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich obiektów z kolekcji Latanowicza oraz jej opracowaniem. Efekty pracy i wybrane eksponaty będzie można poznać na wystawie. W momencie zakupu kolekcji w jej skład wchodził m.in. księgozbiór liczący 7500 woluminów (w tym inkunabuły i liczne druki z XVI-XVIII w.). Równie cenny był liczący 3411 pozycji zbiór rękopisów, w skład którego wchodziły dokumenty pergaminowe i papieskie królów i książąt polskich oraz listy i autografy znanych osobistości. Latanowicz posiadał też bogate zbiory graficzne (ponad 8 tys.), kartograficzne oraz doborową kolekcję znaczków pocztowych.

Na wystawie będzie można zobaczyć m.in. kilkanaście map z lat 1572-1762, przywileje królów i królowych polskich (Jana III Sobieskiego, Marii Kazimiery Sobieskiej, Stefana Batorego, Zygmunta Augusta), rękopis dziennika podróży hrabiego Michała Tyszkiewicza do Egiptu, księgę bracką z 1664 r., inkunabuły, starodruki ze znakami własnościowymi i depozytowymi Latanowicza; a także plany papierni w Jeziornie, autografy (m.in.: F. Chopina, J. Matejki, J. Kasprowicza, A. Gołuchowskiego, abp. F. Stablewskiego, T. Kościuszki, W. Reymonta, H. Sienkiewicza) oraz rękopiśmienny rejestr monet i medali antycznych autorstwa J. Lelewela.

Wystawa czynna do 9 czerwca od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00, w wybrane soboty: 18 maja (Noc Muzeów) 12.00-20.00 (o 18.00 oprowadzanie kuratorskie i 8 czerwca 12.00-17.00 (o 14.00 oprowadzanie kuratorskie).

Oprowadzanie kuratorskie:

środa 15 maja godz. 13.00 i 17.00

środa 22 maja godz. 13.00 i 17.00

środa 29 maja godz. 13.00 i 17.00

środa 5 czerwca godz. 17

Obowiązują zapisy; zapisy@bracz.edu.pl 

opr.sw

Zobacz www.bracz.edu.pl/