Na grafice plakat wydarzenia.

Pod nieobecność państwa - wystawa prac Luz Maríi Sánchez

25.05 – 07.07.2024

Indywidualna retrospektywna wystawa Luz Maríi Sánchez Pod nieobecność państwa / In the Absence of the State (prace z lat 2006-2024) dotyczy tego, jak jednostki radzą sobie z życiem w państwie, które ich zawiodło. W prezentowanych na wystawie pracach Sánchez porusza kwestie społeczne - związane z walczącym o przetrwanie meksykańskim społeczeństwem - takie jak migracja na Północ, zbrodnie przeciw ludzkości, włączając w to wymuszone zniknięcia, kwestie władzy i niszczenia demokracji. Te ostatnie problemy artystka w szczególności podejmuje w najnowszej pracy, kompleksowej instalacji power · room, która będzie miała premierę w Galerii Miejskiej Arsenał. Jednocześnie Sánchez rozwija swój prywatny, indywidualny dyskurs, dyskretnie opowiadając własną historię, która przeplata się z historią współczesnego Meksyku. Wszystko to sprawia, że jej dyskurs jest nie tylko lokalny, ale i uniwersalny. Sánchez rozwija koncepcję dzieła sztuki jako archiwum pamięci. Stosując strategie zaangażowania, skupia się na przemocy i formach, za pomocą których jest ona naturalizowana i instytucjonalizowana. Jej wielopostaciowe, transdyscyplinarne prace przedstawiają krajobraz po katastrofie, wyrażając poczucie beznadziei i straty. Jednocześnie jednak jej sztuka równolegle inicjuje działania opozycyjne i proponuje taktyki oporu.

opr.sw