plakat

Kolonoskopia refundowana przez Ministerstwo Zdrowia.

Prywatna Lecznica Certus realizuje Program badań przesiewowych raka jelita grubego, w zakresie wykonywania bezpłatnych badań kolonoskopowych w systemie oportunistycznym na lata 2019-2021. Celem wykonywania bezpłatnych kolonoskopowych jest wykrycie zmian błony śluzowej jelita grubego: polipów-gruczolaków, czyli nowotworów we wczesnej fazie rozwoju. Są to zmiany potencjalnie całkowicie wyleczalne. Osoby z rozpoznanymi większymi zmianami będą kierowanie na leczenie szpitalne poza programem.

Aby pacjent mógł skorzystać w bezpłatnej kolonoskopii, musi spełnić następujące warunki:

  1. Wiek 50-65 lat, a także w określonych przypadkach:

a. od 40 r.ż., gdy w rodzinie krewny I stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) chorował/choruje na raka jelita grubego
b. od 25 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół Lyncha (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej)
c. od 20 r.ż., gdy w rodzinie występuje zespół polipowatości FAP (konieczne jest zaświadczenie z poradni genetycznej).

      2. Brak wykonanej kolonoskopii w okresie ostatnich 10 lat.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 507 003 848 lub mailowo pod adresem pzc.pbp@gmail.com od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Zobacz www.certus.med.pl/pl/aktualnosci/931-bezplatne-badania-kolonoskopowe-w-certusie