Plakat z informacjami o wydarzeniu, pomarańczowe tło. Po prawej twarz mężczyzny i kobiety.

Bezpłatne konsultacje psychologiczno-informacyjne / Sesje SE/TRE

15.01 – 15.06.2021
08:00

Fundacja Preludium, w ramach projektu "Preludium Zmiany - siła i Wzmocnienie", który jest adresowany do aktywistek i osób trans zaangażowanych w aktywizm oraz kobiet z aglomeracji poznańskiej doświadczających stresu, niepokoju, stanów depresyjnych wynikających z pogarszającej się sytuacji trwającej pandemii, prowadzi bezpłatne konsultacje psychologiczno-informacyjne, sesje SE (Somatic Experiencing), TRE (Tension & trauma releasing exercises), na które można się zapisać poprzez kontakt telefoniczny (570-303-760) oraz e-mail (Kontakt@preludium.pro):

  • wtorek: 13-17
  • środa: 9-13
  • czwartek: 14-18
  • piątek: 12-16

Projekt finansowany jest z Funduszu Praw Kobiet, Fundacji im. S. Batorego.

Zobacz www.facebook.com/PreludiumFundacja