Rekonstrukcja poznańskiego buntu

Zdjęcia i animacje umieszczone na filmie to próba odtworzenia przebiegu wydarzeń, których areną był Poznań 28 czerwca 1956 r.  Badania historyczne dotyczące "Czarnego Czwartku" i jego następstw nadal trwają, dlatego zawarta na tym filmie rekonstrukcja nie ma charakteru naukowego opracowania.

FILM