Rozprawa młodych nad Czerwcem '56 - IV Ogólnoszkolna Konferencja

Zapraszamy do wysłuchania referatów podczas konferencji poświęconej Poznańskiemu Czerwcowi '56.  

Plakat informacyjny oo Ogólnoszkolnej Konferencji "Rozprawa Młodych nad Czerwcem '56". Na grafice znaduje się stare zdjęcie, które przedstawia grupę męczyzn. Trzej z nich niosa transparent "Żądamy Chleba". Po prawej czerwony prostokąt z nazwami organizatorów. Pod obiema częściami wypisani są sponsorzy konferencji. - grafika artykułu
IV Ogólnoszkolna Konferencja

Celem wydarzenia jest upamiętnienie 68. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. oraz popularyzowanie wiedzy o najnowszej historii Państwa Polskiego oraz Wielkopolski.  

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2024 r. w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu (ul. Śniadeckich 54/58, Poznań).  

Szczegółowe informacje na temat konferencji można uzyskać od pracowników Muzeum pod numerem telefonu +48 61 852 94 64 bądź adresem e-mail: czerwiec@wmn.poznan.pl

Konferencja będzie obejmować zagadnienia związane z Poznańskim Czerwcem i okresem stalinowskim w Polsce, oraz z upamiętnianiem tych czasów. Wydarzenie będzie składać się z czterech bloków tematycznych: 

  • Miejsce, 
  • Bohater,  
  • Wydarzenie, 
  • Pamięć.