Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do Europarlamentu.

Państwowa Komisja Wyborcza na swojej stronie internetowej (pkw.gov.pl) zamieściła informację o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Ręka wrzuca kartę wyborczą do przeźroczystej urny, w tle dwie flagi biało-czerwona i herb Poznania na niebieskim tle. - grafika artykułu
Wybory do Europarlamentu 2024

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
Wyborca jest ujmowany w spisie wyborców. Można być ujętym tylko w jednym spisie.

W dokumencie znaleźć można informacje dotyczące zasad głosowania w miejscu stałego zamieszkania i poza nim.

Ponadto na stronie PKW można również zapoznać się z informacją o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja dostępna jest na stronie PKW.