Powołanie obwodowych komisji wyborczych, pierwsze spotkania i szkolenia okw

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I wydał postanowienie nr 852/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Osoba wiesza na białych drzwiach z przeszkleniami tablicę z napisem "Obwodowa komisja wyborcza nr 78 w Poznaniu" - grafika artykułu
Wybory do Europarlamentu 2024

Treść postanowienia dostępna jest na stronie Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Poznaniu.

Składy komisji utworzonych na terenie miasta Poznania przedstawione są na stronach 254 - 512 postanowienia.

Komisarz Wyborczy w Poznaniu I wydał postanowienie nr 853/2024 z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Treść postanowienia dostępna jest na stronie Krajowego Biura Wyborczego Oddział w Poznaniu.

Zgodnie z postanowieniem Komisarza, w dniach 23-24 maja 2024 r. zwołane zostały pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych oraz w dniach 28-29 maja 2024 r. wyznaczono terminy szkoleń dla członków okw.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce "Informacje o pierwszych posiedzeniach i szkoleniach okw".