Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024

W dniu 5 marca 2024 r. Rada Miasta przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Co to oznacza dla poznańskich zwierząt i ich właścicieli?

na fotografii widać kota, który leży i odpoczywa. Kot jest biało-szary. Ma lekko uchylone oczy. - grafika artykułu
Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu na rok 2024; źródło UMP

W ramach przyjętego Programu realizowane są między innymi działania opiekuńcze i wspierające, takie jak:

  • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt (tylko w 2023 r. poznańskie schronisko zapewniło opiekę 532 psom i 664 kotom),
  • odławianie bezdomnych zwierząt (działania prowadzone głównie przez Straż Miejską Miasta Poznania) - w 2023 r. SMMP wykonała blisko 420 transportów zwierząt do schroniska,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt ze schroniska, czyli adopcje, których w ubiegłym roku przeprowadzono blisko 600 (248 psich i ponad 340 kocich).

Pomoc w ramach Programu kierowana jest również w stronę kotów wolno żyjących - ze środków budżetowych kupowana jest karma oraz domki całoroczne, jak również finansowana kastracja i sterylizacja tych zwierząt. W tym roku na same zabieg przeznaczono 300 000 zł. Mówiąc o kotach wolno żyjących nie można pominąć ważnej roli, jaką pełnią opiekunki i opiekunowie tych zwierząt. Swoje działania w ramach Kociej Opieki Terenowej na terenie Poznania do tej pory zadeklarowało już blisko 120 osób, które pod opieką mają blisko 850 kotów. Więcej o Kociej Opiece Terenowej: tutaj
W ramach walki z bezdomnością zwierząt, Miasto Poznań sukcesywnie od kilku lat wdraża program darmowej kastracji zwierząt domowych. Jest to akcja ciesząca się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta.
Dla przypomnienia, po raz pierwszy zabiegi uruchomiono w roku 2019, w formie współfinansowania usługi na poziomie 50%.
W tegorocznym budżecie Miasta zabezpieczono na to zadanie kwotę 200 000 zł, przy czym 50 000 zł na sterylizację psów - wyłącznie samic, a 150 000 zł na sterylizację lub kastrację kotów (samic i samców). Taki podział jest utrzymaniem kierunku z lat poprzednich. Powód wyższych środków na kocie zabiegi to nadal wysoka bezdomność wśród tych zwierząt. Równoległa kastracja kotów wolno żyjących i tych właścicielskich (z których część jest kotami wychodzącymi) ma na celu zmniejszanie bezdomności zwierząt w mieście. Szacować można, że z zabiegów skorzysta ponad 600 zwierząt. Koszt jednego zabiegu uzależniony jest od płci, czy wagi zwierzęcia.
Z zabiegów będę mogły skorzystać zwierzęta, będące pod opieką mieszkańców Poznania, którzy:

  • rozliczają w Poznaniu podatek dochodowy od osób fizycznych (okazanie Osobistej Karty Poznańskiej OK Poznań lub potwierdzenia rozliczenia podatku),
  • lub pobierają w Poznaniu świadczenia socjalne,
  • lub są studentami uczelni wyższych.

Samo uchwalenie Programu otwiera dopiero jednostce realizującej poszczególne zadania (kastracje kotów wolno żyjących i zwierząt właścicielskich), drogę do ogłoszenia przetargu na te usługi. Informację o gabinetach świadczących usługi na rzecz psów i kotów właścicielskich będziemy na pewno przekazywać w odrębny sposób, zatem prosimy jeszcze o cierpliwość. Na ten moment nie ma jeszcze możliwości umawiania się na takie wizyty.
Można natomiast już korzystać z bezpłatnego czipowania zwierząt. Jest to również ważny aspekt i sposób przeciwdziałania bezdomności. W zeszłym roku właśnie dużej liczbie czipowań wśród psów właścicielskich ponad połowa z nich została w krótkim czasie odebrana ze schroniska przez swoich właścicieli. Do tak wysokich wartości dążymy również w odniesieniu do kotów - dlatego już dziś namawiamy do oznakowania swojego kociambra.