Wyznaczenie ogniska wścieklizny

Decyzja o wyznaczeniu ogniska wścieklizny w rejonie ul. Maciejewskiego w Poznaniu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poznaniu wydał decyzję o wyznaczeniu ogniska wścieklizny w rejonie ulicy Maciejewskiego.

W obrębie wyznaczonego ogniska należy unikać:

- kontaktów ze zwierzętami dziko żyjącymi (zaleca się szczególną ostrożność i uświadomienie dzieci, aby nie podchodziły i nie dotykały wiewiórki, czy lisa).

- nie dotykać zwierząt chorych lub padłych, w przypadku znalezienia martwego nietoperza lub innego zwierzęcia, należy o tym fakcie powiadomić Straż Miejską.

- psy powinny być wyprowadzane w kagańcu i na smyczy,

- koty nie powinny być swobodnie wypuszczane z domów,

- bezwzględnie należy dopełnić obowiązku szczepienia psów przeciw wściekliźnie.

- Zaleca się również szczepienie kotów, szczególnie tych, które maja możliwość wychodzenia z domu.

Załączniki