Nabór do badania naukowego pt."Wpływ diety o niskiej zawartości zaawansowanych końcowych produktów glikacji na zdrowie kości i parametry kardiometaboliczne u otyłych kobiet po menopauzie: randomizowane badanie kontrolowane"

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu naukowym realizowanym przez Klinikę Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu naukowym. - grafika artykułu
Zapraszamy do uczestnictwa w badaniu naukowym.

Kto może wziąć udział w badaniu?  

 • płeć kobiety
 • wiek 50-65 lat
 • BMJ większe lub równe 30 kg/m2 (otyłość)
 • menopauza  (występująca co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem badania)

Na czym będzie polegało badanie?
W ramach prowadzonego badania planujemy ocenić wpływ diety na:

 • zdrowie kości
 • masę ciała i skład ciała
 • homeostazę glukozy i insuliny
 • metabolizm lipidów
 • parametry zapalne
 • markery funkcji śródbłonka

W jakich testach wezmą udział uczestnicy badań?

Uczestnicy zostaną poddani wielu testom, które pozwolą ocenić:

 • stan odżywienia
 • sposób żywienia
 • aktywność fizyczną
 • ciśnienie tętnicze
 • ryzyko wystąpienia osteoporozy
 • wybrane parametry laboratoryjne oznaczane w próbce krwi

Jakie są korzyści wynikające z udziału w badaniach? Biorąc udział w niniejszym badaniu otrzymasz: 

 • indywidualną opiekę i wsparcie dietetyka
 • zalecenia żywieniowe
 • indywidualny plan diety

 Z istotnych kwestii, dowie się Pani:

 • ile kalorii spożywa w ciągu doby
 • czy prawidłowo się odżywia

Miejsce prowadzenia badań: 
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im, K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań.

Kontakt: 
Osoby zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 607-293-399, 609-122-984 lub mailowy: badania_ages@ump.edu.pl.

Załączniki