Niewielkie zmiany w odbiorze odpadów

Z początkiem lipca zaczną obowiązywać nowe umowy z wykonawcami odbierającymi odpady komunalne. Nastąpi kilka zmian, ale opłata za gospodarowanie odpadami się nie zmieni.

Od 1 lipca nastapią zmiany w zakresie odbioru odpadów, fot. poznan.pl/odpady - grafika artykułu
Od 1 lipca nastapią zmiany w zakresie odbioru odpadów, fot. poznan.pl/odpady

Od 1 lipca za odbiór odpadów, ich transport i zagospodarowanie będą odpowiadały następujące przedsiębiorstwa i konsorcja: 

  • Sektor III - Piątkowo - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
  • Sektor IV - Nowe Miasto - FBSERWIS S.A. 
  • Sektor V - Rataje - FBSERWIS S.A. 
  • Sektor VI - Winogrady - FBSERWIS S.A. 
  • Sektor VII - Stare Miasto - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 
  • Sektor VIII - Wilda - Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 

Umowy z wykonawcami zostały przygotowane w taki sposób, by w sytuacji, gdy w sektorze pojawia się nowa firma, zmiana przebiegła niezauważalnie dla mieszkańców. Dla sektorów I i II procedura przetargowa jest w toku, ale nie zagraża to realizacji usługi, którą tymczasowo świadczyć będzie dotychczasowy wykonawca obsługujący te sektory.  

ELEKTRONICZNE HARMONOGRAMY

Wraz z nowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych zmienią się zasady dostarczania harmonogramów. Nie będą już one dystrybuowane w wersji papierowej, lecz za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (jeżeli w deklaracji został wskazany adres e-mail). Miasto Poznań działa na rzecz ekologii - oszczędza papier. Mieszkańcy będą mieli dostęp do terminów odbioru odpadów na bieżąco poprzez nowe narzędzie na stronie miasta - WYSZUKIWARKĘ HARMONOGRAMU

Już teraz informacje o terminach odbioru poszczególnych frakcji odpadów można uzyskać na stronie internetowej www.poznan.pl/odpady lub w bezpłatnej aplikacji Smart City Poznań (aplikacja dodatkowo oferuje możliwość podłączenia terminów odbioru do własnego kalendarza i ustawienia alertów). 

TO SIĘ NIE ZMIENIA 

Cena

Ta pozostanie na dotychczasowym poziomie i nadal będzie wynosić w zabudowie wielorodzinnej 25 zł od osoby, a jednorodzinnej i szeregowej - 28 zł od osoby. Mieszkańcy, którzy posiadają i zgłosili przydomowy kompostownik, mogą uzyskać obniżkę opłaty o 2 zł miesięcznie. 

Deklaracje

Nie trzeba składać nowych deklaracji o wysokości opłaty za odpady. 

Sektory

Nie zmienia się podział Poznania na sektory -nadal jest ich osiem.

System workowo-pojemnikowy 

Dla mieszkańców zabudowy jednorodzinnej i szeregowej odpady nadal gromadzone są w systemie workowo-pojemnikowym. Wykonawcy dostarczają worki do selektywnego zbierania papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych, a także pojemniki do odpadów zmieszanych. Jeżeli mieszkaniec zabudowy jednorodzinnej chce gromadzić odpady wszystkich frakcji w pojemnikach (muszą być o pojemności co najmniej 120 litrów), to powinien zgłosić fakt, że dokonał ich zakupu mailowo na adres: odpady@um.poznan.pl lub telefonicznie - dzwoniąc pod numer: 61 646 33 44. Wówczas wykonawca obsługujący dany sektor odpowiednio oznakuje pojemniki, a także wstrzyma dostarczanie worków. Decydując się na system pojemnikowy należy pamiętać, że w ten sposób należy gromadzić odpady wszystkich frakcji. Domy wielorodzinne mają wyłącznie pojemniki. 

Częstotliwość odbiorów

Odbiory odpadów komunalnych będą odbywały się na takich samych zasadach oraz z tą samą częstotliwością, jak dotychczas, zgodnie z harmonogramami przypisanymi do każdej nieruchomości. Jak zostało wspomniane wyżej, zmieni się jedynie sposób dostarczania harmonogramów - będą przesyłane w formie elektronicznej.

Informacji w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi udziela Biuro Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44.

Gko/APS