Od 5 sierpnia 2023 r. na terenie Poznania obowiązuje uchwała krajobrazowa. Dokument określa zasady umieszczania reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury na terenie całego miasta Poznania. W uchwale wyznaczono 12 miesięczny okres na dostosowanie istniejących tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Termin na dostosowanie upływałby 5 sierpnia 2024 r.

Przy ul. Za Bramką 1 otwiera się punkt informacyjny poznańskiej uchwały krajobrazowej. W każdy poniedziałek, od 4 marca, mieszkańcy i przedsiębiorcy będą  mogli spotkać się tam z pracownikami urzędu, którzy m.in. podpowiedzą, jakie są warunki dostosowania urządzeń reklamowych oraz pomogą ustalić, jakiej wysokości może być ogrodzenie. 

Liczba wyników na stronie
10