Staromiejskie koncerty organowe 2024

Fara Poznańska - Bazylika Kolegiacka

czwartki, godzina 19.30

organizator: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary

4 lipca 2024 Paulina Bartkowiak

Paulina Bartkowiak - urodziła się w 1999r. w Poznaniu. Naukę gry na organach rozpoczęła w wieku 15 lat pod kierunkiem organisty Zygmunta Bery. W 2018 roku ukończyła z wyróżnieniem czteroletnią naukę w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Gnieźnieńskiej w klasie organów dr Jakuba Pankowiaka. Jest także dyplomantką studiów licencjackich, które w 2022 roku ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Sławomira Kamińskiego oraz asystenta dr Jakuba Pankowiaka w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Na tej samej uczelni kończy już naukę gry na organach na studiach magisterskich.

11 lipca 2024 Radosław Kuliberda

Radosław Kuliberda - Doktor sztuk muzycznych. Naukę gry na organach rozpoczął w 2005 roku w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach, pod kierunkiem mgr Beaty Kępińskiej. W latach 2008-2012 kształcił się w Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku, gdzie lekcji gry na organach udzielała mu mgr Agnieszka Wrocławska‑Wieczorek. W roku 2017 ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w klasie organów prof. dr hab. Ireny Wisełki-Cieślar oraz dra hab. Krzysztofa Urbaniaka. W latach 2017-2020 kontynuował naukę w ramach studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Łodzi, pod kierunkiem dra hab. Krzysztofa Urbaniaka.

18 lipca 2024 Michał Kopyciński

Michał Kopyciński urodził się w Lublinie. Tam też ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola Lipińskiego w klasie Sławomira Kurczaby. Naukę kontynuował na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, początkowo u prof. Andrzeja Chorosińskiego i dr Bartosza Jakubczaka, następnie w klasie oragnów prof. Jana Bokszczanina. W latach 2016-2017 studiował w Królewskim Konserwatorium w Antwerpii w klasie organów, fisharmonii i kameralistyki prof. Jorisa Verdin.

25 lipca 2024 Anna Przybysz

Anna Przybysz, polska organistka, urodzona w 1992 roku w Warszawie. Studiowała w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pod kierunkiem prof. Józefa Serafina. Ukończyła studia magisterskie w Hochschule für Musik und Theater w Lipsku, w klasie prof. Martina Schmedinga. W lutym 2022 roku obroniła doktorat w dziedzinie sztuk muzycznych.

1 sierpnia 2024 Maciej Babnis

Maciej Babnis, muzykolog, organolog, organista, a także kompozytor jest absolwentem Instytutu Muzykologii Kościelnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz klasy organów Akademii Muzycznej w Gdańsku. W zakresie gry na organach kształcił się u profesorów Leona Batora, Anny Grzywacz, ks. Karola Mrowca i Mariana Ochalskiego. Uzyskał kwalifikacje I stopnia sztuki muzycznej w zakresie gry na organach w Akademii Muzycznej w Poznaniu; habilitował się w Instytucie Sztuki PAN.

8 sierpnia 2024 Karolina Lucja

Karolina Lucja - Absolwentka klasy organów prof. Juliana Gembalskiego na Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Naukę gry na organach rozpoczęła w Diecezjalnej Szkole Organistowskiej II stopnia w Gliwicach pod kierunkiem dr Marioli Brzoski. Szkołę ukończyła z wyróżnieniem w 2016 roku.

16 sierpnia 2024 Mario Cifferi (koncert wyjątkowo w piątek)

Mario Cifferi - organista z Porto San Giorgio (Włochy). Ukończył z wyróżnieniem wiele kierunków muzycznych. Studiował grę na organach, fortepianie, klawesynie, dyrygowanie oraz muzykę kościelną w Konserwatorium Muzycznym im. G. B. Martiniego w Bolonii, Konserwatorium Muzycznym św. Cecylii w Rzymie oraz Konserwatorium Muzycznym im. G. Rossiniego w Pesaro. Swoją edukację w zakresie gry na organach doskonalił podczas wielu kursów mistrzowskich we Włoszech oraz zagranicą. Współpracował podczas nich z wieloma światowej sławy organistami. Należą do nich: T. Koopman, Ch. Stembridge, G. Litaize, L. F. Tagliavini, M. Radulescu, R. Marini, A. Sacchetti.

22 sierpnia 2024 Łukasz Kołakowski

Łukasz Kołakowski (1994) jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku w klasie fortepianu, którą ukończył z wyróżnieniem w 2013 roku. Następnie ukończył z wyróżnieniem studia licencjackie w 2017, a później również z wyróżnieniem studia magisterskie w 2019 roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie organów prof. Elżbiety Karolak i dra Jarosława Tarnawskiego. Studiował także w Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn - Bartholdy" w Lipsku pod kierunkiem prof. Martina Schmedinga w ramach projektu Erasmus+.

29 sierpnia 2024 Luca Pollastri

Luca Pollastri - organista Katedry w Fidenzy. Studia muzyczne rozpoczął pod kierunkiem Masimo Gabbi'ego. Ukończył studia z wykonawstwa muzyki organowej i kompozycji w Konserwatorium im. Girolamo Frescobaldiego w Ferrarze we Włoszech, gdzie studiował pod kierunkiem Antonella Aleotti'ego. Otrzymał również dyplom z wykonawstwa muzyki organowej summa cum laude pod kierunkiem Francesco Tasini'ego i Vincenza Ninci'ego oraz klawesynu pod kierunkiem Mariny Scaioli. Ukończył studia magisterskie z wykonawstwa muzyki organowej w Wyższej Uczelni Muzycznej w Genewie (Szwajcaria).

Projekt dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania #poznanwspiera.

Program: Staromiejskie Koncerty Organowe 2024 (farapoznanska.pl)