Wa - projekt mpzp "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Projekt planu obejmuje tereny Parku Szelągowskiego, zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty. Celem projektu jest ustalenie zasad ochrony terenów zieleni, zatrzymanie dogęszczania zabudowy oraz określenie parametrów urbanistycznych dla planowanych inwestycji.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu.

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu, odbędzie się w poniedziałek, 19 listopada 2018 r. o godzinie 17.00 w Zespole Szkół Łączności na ul. Przełajowej 4 w Poznaniu.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu!

Konsultacje społeczne potrwają od 19 listopada do 3 grudnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Adam Kijowski - z-ca kierownika zespołu projektowego, tel. 61 639 64 87, Katarzyna Janicka - koordynator projektu, tel. 61 639 64 85.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Joanna Francuz-Jankowska, tel. 61 878 15 34.

Serdecznie zapraszamy!


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegow "Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak" w Poznaniu.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej