O PROJEKCIE

Głównym celem prac nad projektem planu jest zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych terenu, zlokalizowanego w północnej części miasta. Jest to przede wszystkim plan ochronny dla obszaru północnego klina zieleni, którego głównym założeniem jest ochrona terenu przez zabudową.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 7 września 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód - rejon ulicy Bożywoja w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 11 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r.

Dyskusja publiczna - 5 lipca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej