Aca - projekt mpzp "Cmentarz Miłostowo" - część A w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest umożliwienie realizacji cmentarza dla zwierząt, zlokalizowanego we wschodniej części miasta na terenie Cmentarza Miłostowo.  Jest to przede wszystkim plan ochronny, obejmujący swym zasięgiem obszar wschodniego klina zieleni.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - w trakcie

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 6 września 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Umultowo Wschód, w rejonie ulic Diamentowej, Miętowej i Nadwarciańskiej w Poznaniu w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej