O PROJEKCIE

Jednym z głównych założeń projektu planu jest zaprojektowanie terenów zieleni parkowej w centralnej części planu z wykorzystaniem historycznego śladu "torów berlińskich". Ponadto projekt planu ma za zadanie uporządkowanie form zabudowy, wytworzenie czytelnych kwartałów urbanistycznych uzupełnionych terenem zieleni urządzonej oraz wprowadzenie układu komunikacyjnego umożliwiającego właściwe rozprowadzenie ruchu kołowego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

8. UCHWALENIE

____________________________________________________________


UCHWALENIE

W dniu 24 października 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu.

Załączniki


____________________________________________________________

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA UWAG

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Załączniki


____________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 17 kwietnia 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/98619152768?pwd=VUJTUlhRREx3OEx0YzhJMHYxYTgrQT09

Meeting ID: 986 1915 2768
Passcode: 919914

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

____________________________________________________________

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 14 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2023 r.

Załączniki


____________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się w czwartek 12 stycznia 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/95493588805?pwd=MmxGVTd2R3hCNHorZU5MTGxzVGhKUT09

Meeting ID: 954 9358 8805
Passcode: 851353

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

____________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 5 stycznia 2023 r. do 3 lutego 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2023 r.

Załączniki


KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - 27 czerwca 2022r.

W dniu 27 czerwca br. w ramach drugiego etapu konsultacji odbędzie się zdalne spotkanie informacyjne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej' w Poznaniu.

Materiały informacyjne dotyczące obu projektów zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godzinie 17.00 w trybie zdalnym, na platformie ZOOM. W spotkaniu można będzie wziąć udział korzystając z odpowiedniego linku lub logując się przy pomocy id i hasła spotkania na platformie ZOOM. Poniżej niezbędne dane do udziału w spotkaniu.

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:
https://zoom.us/j/96606505081?pwd=aHJMWDVTeE1qWFpaWk9qSGFJdytaUT09

Meeting ID: 966 0650 5081
Passcode: 092212
Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu mpzp 'W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej' w Poznaniu potrwają od 27 czerwca do 11 lipca 2022 r.

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu
Adam Derc - aderc@poznan.mpu.pl, Adrian Taratajcio - ataratajcio@poznan.mpu.pl, Paulina Pudelska - ppudelska@poznan.mpu.pl
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka-Prewicz, tel. 61 878 15 03

Wnioski dotyczące planu można przesyłać:
- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Miasta Poznania: www.poznan.pl/konsultujemy oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu: www.mpu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 5 maja 2020 r. Rada Miasta Poznania podjęłą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "W rejonie ulic R. Dmowskiego i Góreckiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej