O PROJEKCIE

Projekt planu sporządzamy, by zachować ważny dla mieszkańców Poznania park oraz przestrzeń publiczną, będące jednocześnie uzupełnieniem Ringu Stübbena. Projekt planu będzie chronił wartości kulturowe obejmując swoim zasięgiem obiekty zabytkowe - Zbór Staroluterski przy ul. Ogrodowej, "Dom Żołnierza", zespół zachowanych i odrestaurowanych budynków browaru Huggera czy budynek Sądu Wojskowego przy ul. T. Kościuszki.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 7 września 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park im. J. H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 7 kwietnia 2021 r. do 6 maja 2021 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 27 marca 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"Park im. J.H. Dąbrowskiego" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej