Celem projektu planu jest powiększenie istniejącego cmentarza przy zachowaniu możliwości wprowadzenia rozwiązań sprzyjających ochronie zieleni zlokalizowanej wzdłuż rzeki Kopli (Głuszynki).

Z uwagi na dużą wartość historyczną obecnego cmentarza z 1925 roku, podstawowym założeniem projektu planu jest stworzenie spójnej kompozycji przestrzennej, która kontynuować będzie geometryczny charakter pierwotnego założenia.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

UCHWALENIE

W dniu 7 września 2021 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 11 czerwca 2021 r. do 9 lipca 2021 r.

Dyskusja publiczna - 8 lipca 2021 r. o godz. 17:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online (szczegółowe informacje zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/).

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Rejon cmentarza przy ulicy Daszewickiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej