Hk - projekt mpzp "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu

O PROJEKCIE

Celem sporządzanego projektu planu jest uszczegółowienie zasad docelowego zagospodarowania terenu. W miejscu, gdzie obecnie dominują terenu użytkowane rolniczo, powstać będzie mogła zabudowa usługowa, wykorzystująca potencjał terenu położonego bezpośrednio przy węźle autostradowym Poznań Krzesiny.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
"W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu
materiały informacyjne dotyczące tego projektu zostały opublikowane na stronie internetowej Miasta Poznania, dostępne są również w przeglądarce planów na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu 
Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnych spotkań z zespołami projektowymi Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem byłoby omówienie uwarunkowań i założeń oraz zebranie wniosków do planu.  Konsultacje obejmują publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Opinie zbierane są od 17 do 31 sierpnia 2020 r. Na stronach internetowych Miasta Poznania oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu znajdziecie Państwo materiały informacyjne.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań
Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Kontakt - kwestie organizacyjne:
Monika Borowicka-Prewicz - tel. 61 878 15 03
Dawid Bonifacy - tel. 61 878 15 34
Kontakt - kwestie merytoryczne:
Projekt mpzp "W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu
Tomasz Rymarski: trymarski@poznan.mpu.pl
Paulina Pudelska: ppudelska@poznan.mpu.pl

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

Szanowni Państwo,

w dniu 8 stycznia 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

"W rejonie ulic Krzywoustego i Rudzkiej" w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej