O PROJEKCIE

Głównym celem sporządzenia planu jest określenie szerszego wachlarza możliwych funkcji dla zabudowy wzdłuż ulicy Chojnickiej. Zmiana umożliwi lokalizowanie zabudowy usługowej lub mieszkaniowo-usługowej.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - zakończono

7. UCHWALENIE

_____________________________________________________________________________________________


UCHWALENIE

W dniu 5 grudnia 2023 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mpzp w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

Załączniki


________________________________________________________________________

DYSKUSJA PUBLICZNA

Odbędzie się we wtorek 27 września 2023 r., o godzinie 17:00

Dyskusja odbędzie się w formie zdalnej na platformie ZOOM

Dane potrzebne  do logowania:

https://zoom.us/j/91620646089?pwd=YzZFcDZlUXJ6VjBNTWx1MDR2TWVnZz09

Meeting ID: 916 2064 6089
Passcode: 550757

WAŻNA INFORMACJA!

Spotkania są nagrywane w celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia procedury planistycznej oraz zapewnienia sprawnego, niczym niezakłóconego przebiegu spotkania. Udział w spotkaniu jest dobrowolny i równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo nie wyrażenia zgody na nagrywanie Państwa wizerunku i głosu. W takim przypadku prosimy Państwa o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udziału w dyskusji na publicznym czacie.

_____________________________________________________________________________________________

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

od 15 września 2023 r. do 13 października 2023 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. o godz. 17:00. za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku - online.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia dyskusji publicznej zostaną podane przed dyskusją na stronie www.mpu.pl oraz na profilu Facebook Pracowni https://www.facebook.com/mpu.poznan/.

Uwagi do projektu mpzp należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.
Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Konsultacje społeczne potrwają od 3 do 17 października 2022 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:
-    pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
-    pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:
Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Magdalena Drabent - mdrabent@poznan.mpu.pl; Angelika Śmiłowska-Pieczak - asmilowska@poznan.mpu.pl.
Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.
Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 9 lipca 2019 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Liliowej w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej