Nh - projekt mpzp dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu

Projekt planu, opracowany w północnej części miasta, pozwoli na wprowadzenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, spójnej z przekształceniami, jakie zachodzą w najbliższym sąsiedztwie. Ważne jest też wprowadzenie zapisów zapewniających ochronę istniejącej zieleni, w tym dawnego parku dworskiego.


STAN PRAC NAD PROJEKTEM

1. PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA - zakończono

2. KONSULTACJE SPOŁECZNE I etap - zakończono

3. PRACE PROJEKTOWE - zakończono

4. KONSULTACJE SPOŁECZNE II etap - zakończono

5. OPINIOWANIE I UZGADNIANIE - zakończono

6. WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

7. UCHWALENIE


_____________________________________________________________________________________________

II KONSULTACJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu. 

Z uwagi na trwającą pandemię nie jest możliwe zorganizowanie tradycyjnego spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem byłoby zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu. Poniżej zamieszczamy prezentację oraz informację dotyczącą przedmiotowego projektu, które prezentowane są zazwyczaj podczas spotkania z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

W dniu 3 grudnia 2020 r. o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne w formie zdalnej, przy pomocy aplikacji ZOOM, w którym będą mogli wziąć udział mieszkańcy:

Spotkanie będzie dostępne pod adresem:

https://zoom.us/j/92408256388?pwd=YzB3emV0MUdwRkRLdjYwVER5c0R3UT09

Meeting ID: 924 0825 6388

Passcode: 103473

Prosimy o dołączenie do spotkania na kilka minut przed godziną rozpoczęcia.

Konsultacje społeczne potrwają od 3 do 17 grudnia 2020 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

- pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl

- pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna, Joanna Grabarkiewicz - jgrabarkiewicz@poznan.mpu.pl, Dagmara Deja - ddeja@poznan.mpu.pl.

Telefon kontaktowy do Informacji MPU: 061 63-96-460.

Kwestie organizacyjne: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania - Agata Przybylak, tel. 61 878 50 95.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Załączniki


_____________________________________________________________________________________________

PRZYSTĄPIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Naramowickiej i Karpia w Poznaniu.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej