Vademecum Planistyczne

Vademecum Planistyczne

zbiorcza informacja dotycząca aktualnego stanu zagospodarowania miasta Poznania i jego rozwoju przestrzennego w kontekście tworzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną dokumentów planistycznych.

Opracowanie zawiera takie dane jak:

  • ilość opracowywanych i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Poznaniu,
  • bilans terenów na podstawie ustaleń miejscowych planów oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania,
  • informacja o prognozowanej chłonności demograficznej na terenie miasta na podstawie ustaleń dokumentów planistycznych,
  • przedstawienie oferty inwestycyjnej miasta Poznania w kontekście terenów do zainwestowania i do doinwestowania.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej