Poznań z nagrodą Smart City
 

Poznań z nagrodą Smart City

Miasto Poznań zostało laureatem Konkursu Smart City. Kapituła wyróżniła stolicę Wielkopolski za realizację idei inteligentnego miasta, wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań oraz skuteczne zarządzanie zasobami i strategią rozwoju na rzecz poprawy życia mieszkańców w zakresie transportu, infrastruktury, energetyki, gospodarki przestrzennej oraz środowiska.

czytaj więcej
Nowe procedury adopcyjne
 

Nowe procedury adopcyjne

W dniu 4 maja br. poznańskie schronisko dla zwierząt uruchomiło nową procedurę adopcyjną, dostosowaną do potrzeb zachowania bezpieczeństwa wynikających ze stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2.

czytaj więcej
Poznań obniża koszty energii
 

Poznań obniża koszty energii

Poznań, okoliczne gminy i miejskie spółki po raz kolejny zdecydowały się na grupowy zakup energii w ramach Poznańskiej Grupy Zakupowej. Pozwala to obniżyć ceny i wypracować oszczędności.

czytaj więcej
Biogazownia w Nowym Zoo coraz bliżej
 

Biogazownia w Nowym Zoo coraz bliżej

Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO. Powstanie takiego obiektu pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

czytaj więcej
Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w I kwartale 2020 r.
 

Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w I kwartale 2020 r.

ILOŚĆ PRZETWORZONYCH ODPADÓW I WYTWORZONEJ ENERGII W I KWARTALE 2020 r.

♦ Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)

Przyjęła do zagospodarowania 53 003,20 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z których w procesie odzysku wytworzono 27 289,20 MWh energii elektrycznej oraz 180 942,00 GJ energii cieplnej.

♦ Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostownia)
Przyjęła i przetworzyła  5 599,27 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego:

- 4 207,39 Mg odpadów kuchennych,

- 1 391,88 Mg odpadów zielonych.

FUNKCJONOWANIE INSTALACJI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Pomimo wprowadzonych licznych obostrzeń w związku z koronawirusem, instalacje do przewarzania odpadów funkcjonowały prawidłowo i bez zakłóceń. W nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej instalacjach podjęto liczne działania organizacyjne minimalizujące ryzyko zarażenia się, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości odbioru odpadów.

czytaj więcej
Strona 1 2 3