Aquanet ogłosił "Program podłączenia do sieci kanalizacyjnej"

Aquanet SA, wspierając swoich klientów w realizacji wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, po raz kolejny ogłosił Program podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

plakat projektu
plakat projektu

Program skierowany jest do klientów indywidualnych, których posesja jest położona przy ulicy, w której istnieje sieć kanalizacyjna, posesja jest zabudowana i zamieszkana oraz nie posiada wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego.
Ogłoszony program pozwala na podłączenie posesji do kanalizacji sanitarnej w bardzo atrakcyjnej cenie 1950 zł brutto.