Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt

Rada Miasta Poznania przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok. Poznaniacy będą mogli za darmo nie tylko zaczipować psy i koty, ale także poddać je zabiegowi nieodpłatnej kastracji lub sterylizacji. To bardzo ważny krok w kierunku skutecznego zapobiegania bezdomności zwierząt.

Poznaniacy będą mogli za darmo nie tylko zaczipować psy i koty, ale także poddać je zabiegowi nieodpłatnej kastracji lub sterylizacji/ fot. Pixabay
Poznaniacy będą mogli za darmo nie tylko zaczipować psy i koty, ale także poddać je zabiegowi nieodpłatnej kastracji lub sterylizacji/ fot. Pixabay

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na gminy obowiązek corocznego przygotowania i wdrożenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i ograniczania ich bezdomności. Urząd Miasta Poznania i Wydział Gospodarki Komunalnej podjęły dialog ze stroną społeczną w kwestii przygotowania nowego kształtu programu. 

Nad dokumentem pracował kilkunastoosobowy zespół, w skład którego weszli urzędnicy, radni z Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, przedstawiciele poznańskiego schroniska, fundacji zajmujących się ochroną zwierząt oraz mieszkańcy zaangażowani w tę problematykę. Współpraca ta okazała się kluczowa - pozwoliła na wymianę wiedzy oraz doświadczeń i wprowadzenie do programu sprawdzonych rozwiązań mających bezpośredni wpływ na zapobieganie bezdomności psów i kotów.

W Poznaniu treść dokumentu nie była modyfikowana od wielu lat. W zeszłym roku uczyniono pierwszy krok, aby zmienić tę sytuację. Wprowadzono bezpłatne czipowanie i rejestrację kotów właścicielskich (psy były już objęte taką możliwością wcześniej) oraz uruchomiono pilotażową akcję dopłat w wysokości 50% do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich. Rok 2020 jest prawdziwym przełomem. Poznaniacy będą mogli już nie tylko zaczipować i zarejestrować swoje zwierzęta w Miejskim Rejestrze Psów i Kotów, ale takżezupełnie nieodpłatnie wykonać zabiegi kastracji i sterylizacji podopiecznych.

 - Poznań stoi przed prawdziwym wyzwaniem. Na podstawie dwóch metod liczenia zwierząt zespół oszacował liczbę wszystkich kotów w aglomeracji na 216 000 osobników, w tym populację kotów wolno żyjących na 80 480 osobników - mówi Katarzyna Popławska, członek zespołu pracującego nad programem. - Niezwykle ważne jest, aby skorelowane akcje bezpłatnych zabiegów kastracji i sterylizacji oraz czipowania zostały utrzymane w kolejnych latach. To właśnie te metody działania są powszechnie uznane za najskuteczniejsze i najbardziej humanitarne w ograniczaniu populacji zwierząt i z powodzeniem przyczyniają się do zmniejszenia liczby psów i kotów pozostających pod opieką fundacji oraz trafiających do schroniska - dodaje.

Prawo nakłada także na Miasto obowiązek dbania o zwierzęta wolno żyjące. Bazując na doświadczeniu fundacji zespół wprowadził do programu pakiety medyczne, dodając do zabiegu kastracji lub sterylizacji jednorazowe odrobaczenie i odpchlenie zwierzęcia. W przypadku kotów wolno żyjących jest to bardzo często jedyny moment, w którym mają one kontakt z opieką weterynaryjną.

Nowością w tegorocznym programie jest również utworzenie Miejskiego Rejestru Opiekunów Kotów Wolno Żyjących, obejmującego osoby pomagające społecznie tym zwierzętom. Dzięki rejestracji opiekunowie staną się nieformalnymi "przedstawicielami" Miasta w terenie.

- Program wprowadza po raz pierwszy interwencyjną pomoc weterynaryjną dla domowych zwierząt właścicielskich. Przy rozstrzyganiu czasowych losów zwierząt z terenu Poznania zdarzają się przypadki braku zapewnienia profesjonalnej pomocy weterynaryjnej, czego powodem nie jest zła wola właściciela, ale jego trudna sytuacja finansowa. W takich przypadkach, po wykluczeniu wszelkich przesłanek mogących świadczyć o złym traktowaniu zwierzęcia, miasto chce wyjść naprzeciw potrzebom właścicieli zwierząt i wspomóc ich w trudnej sytuacji. Jest to rozwiązanie mające również na celu oszczędzenie zwierzęciu niepotrzebnego stresu związanego z rozłąką z właścicielem - informuje Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Na realizację zadań tegorocznego programu przeznaczona zostanie kwota 3 506 514 zł, w tym: 

  • 130 000 zł na finansowanie zabiegów kastracji i sterylizacji psów i kotów właścicielskich,
  • 270 000 zł na pakiety medyczne dla kotów wolno żyjących, 
  • 90 000 zł na elektroniczne znakowanie czworonogów, 
  • 105 000 zł na projekt "Kejtrówka", 
  • 2 842 514 zł na zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt,
  • 20 000 zł na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, 
  • 10 000 zł na dofinansowanie interwencyjnej pomocy weterynaryjnej dla zwierząt właścicielskich, 
  • 2 800 zł zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim, 
  • 26 200 zł na zakup domków i karmy dla kotów wolno żyjących 
  • 10 000 zł na promocję programu.

 - Cieszę się, że w bardzo trudnym budżetowo roku udało się zabezpieczyć środki na realizację zadań programu w nowym kształcie wypracowanym przez zespół - komentuje Maciej Dźwig, dyrektor Usług Komunalnych, które prowadzą poznańskie schronisko. -  Przyjęte rozwiązania są z pewnością dobrym prognostykiem na przyszłość. Poprzedni rok pozwolił nam dobrze przygotować się do wdrożenia akcji kastracji i sterylizacji oraz czipowania psów i kotów na większą skalę. Podejmujemy intensywne działania, aby jak najszybciej uruchomić te akcje w ramach Programu 2020 i mamy nadzieję, że poznaniacy będą mogli z nich skorzystać już w marcu. Poznań może być przykładem dla innych miast jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy Miastem i stroną społeczną - dodaje dyrektor Dźwig. 

Swojego zadowolenia nie kryje również radny Bartłomiej Ignaszewski.

- Zmiana, a raczej reforma Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt była jednym z moich priorytetów tej kadencji. Bardzo się cieszę, że udało się nie tylko wypracować ze stroną społeczną świetne rozwiązania, ale również przekonać do nich resztę radnych. Będę teraz mocno trzymać kciuki, aby zapisy programu bezproblemowo weszły w życie, a komfort życia zwierząt w naszym mieście cały czas się poprawiał - mówi Bartłomiej Ignaszewski, radny Miasta Poznania.

Podejmowane działania w perspektywie długofalowej powinny ograniczyć liczbę bezdomnych zwierząt w Poznaniu, zwłaszcza kotów i przynieść realne oszczędności w budżecie Miasta. Zaoszczędzone pieniądze można będzie wykorzystać na inne cele np. na akcje edukacyjne związane z ochroną zwierząt.