Biogazownia w Nowym Zoo coraz bliżej

Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO. Powstanie takiego obiektu pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO/ fot. Zoo Poznań
Wyłoniono wykonawcę koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO/ fot. Zoo Poznań

Idea gospodarki obiegu zamkniętego zakłada, aby produkty, materiały oraz surowce były wykorzystywane tak długo jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów sprowadzone do minimum. Doskonałym przykładem realizacji tej idei jest koncepcja biogazowni w Nowym Zoo, która pozwoli na lokalne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w oparciu o odpady pochodzące z działalności ogrodu zoologicznego.

W poznańskim ZOO żyje obecnie niemal 2500 zwierząt, produkujących codziennie wiele ton bioodpadów. Wykorzystanie ich do produkcji biogazu w biogazowni posiada ogromny potencjał. Oprócz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, produkty powstałe w procesie można wykorzystać jako nawóz oraz karmę dla owadów paszowych.

Miasto Poznań zawarło umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy biogazowni na terenie Nowego ZOO w Poznaniu. Będzie ona realizowana przez firmę BIOWATT S.A. we współpracy z Oddziałem Miejskiego Energetyka, który ze strony Miasta będzie sprawował nadzór merytoryczny nad wykonaniem dokumentacji.

Docelowo biogazownia o mocy co najmniej 250 kW ma zostać wykonana w standardzie obiegu zamkniętego, wykorzystując substraty pochodzące z terenu ogrodu zoologicznego, tj. odchody zwierzęce i roślinne.

Całość odpadów zielonych oraz odchodów zwierzęcych, byłaby poddawana procesowi fermentacji metanowej. Otrzymany biogaz, po odpowiednim oczyszczeniu, byłby wykorzystywany do napędzania silników gazowych. Powstała w ten sposób energia elektryczna zasilałaby obiekty znajdujące się na terenie ogrodu zoologicznego, a powstające w kogeneracji ciepło mogłoby zostać wykorzystane do ogrzewania budynku słoniarni i innych pawilonów.

Biogazownia na terenie poznańskiego ZOO idealnie wpisuje się w politykę energetyczną Miasta. Produkcja energii w biogazowni jest w pełni przyjazna środowisku naturalnemu, gdyż biogaz uznawany jest za odnawialne źródło energii. Ponadto realizacja inwestycji przełoży się na poprawę efektywności energetycznej, redukcję liczby i powierzchni składowisk bioodpadów, a także oszczędności kosztów energii.

 WGK