Eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów w I kwartale 2020 r.

ILOŚĆ PRZETWORZONYCH ODPADÓW I WYTWORZONEJ ENERGII W I KWARTALE 2020 r.

♦ Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK)

Przyjęła do zagospodarowania 53 003,20 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, z których w procesie odzysku wytworzono 27 289,20 MWh energii elektrycznej oraz 180 942,00 GJ energii cieplnej.

♦ Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych (Biokompostownia)
Przyjęła i przetworzyła  5 599,27 Mg odpadów ulegających biodegradacji, z czego:

- 4 207,39 Mg odpadów kuchennych,

- 1 391,88 Mg odpadów zielonych.

FUNKCJONOWANIE INSTALACJI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Pomimo wprowadzonych licznych obostrzeń w związku z koronawirusem, instalacje do przewarzania odpadów funkcjonowały prawidłowo i bez zakłóceń. W nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej instalacjach podjęto liczne działania organizacyjne minimalizujące ryzyko zarażenia się, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości odbioru odpadów.

1
1

EKSPLOATACJA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW W I KWARTALE 2020 R.