Inicjatywa Lokalna

Chcesz wybudować sieć kanalizacyjną lub wodociągową na terenie swojego osiedla albo ulicy? Zrób to razem z Miastem!

Inicjatywa Lokalna
Inicjatywa Lokalna

Urząd Miasta w ramach inicjatywy lokalnej współfinansuje inwestycje komunalne, które wpływają na zaspakajanie zbiorowych potrzeb i polepszenie warunków życia mieszkańców Poznania. Poza siecią kanalizacyjną i wodociągową Miasto przeznacza znaczną część środków na budowę nawierzchni drogowej oraz oświetlenie uliczne. W przypadku współfinansowania budowy ulic - teren, na którym będzie znajdować się droga musi być własnością Zarządu Dróg Miejskich.

W roku 2019 wspólnie z mieszkańcami zrealizowaliśmy infrastrukturę o łącznej wartości: 2 699 065zł. Minimalna wysokość dofinansowania stanowi 50% kosztów poniesionych na rzecz budowy inwestycji, natomiast maksymalny wkład Miasta wynosi 75%.

Kolejnym atutem współpracy mieszkańców z Miastem jest także czas realizacji przedsięwzięcia. Inwestycje lokalne są inwestycjami jednorocznymi, co oznacza bardzo szybkie rozwiązywanie problemów związanych z brakiem infrastruktury.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych etapów realizacji inwestycji, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, której link znajduje się tutaj.