Nowy wortal poświęcony gospodarce komunalnej już działa!

Miasto Poznań wychodzi naprzeciw mieszkańcom szukającym informacji związanych z energią, porządkiem i odpadami. Na uruchomionej w poniedziałek stronię: https://www.poznan.pl/gk/, można łatwo i szybko znaleźć odpowiedzi na pytania związane m.in. z akcjami ekologicznymi, efektywnością energetyczną czy wywozem nieczystości.

Nowa strona Wydziału Gospodarki Komunalnej - www.poznan.pl/gk/
Nowa strona Wydziału Gospodarki Komunalnej - www.poznan.pl/gk/

Portal podzielony jest na kilka sekcji. U góry strony wyświetlane są newsy z obszaru działalności Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, administratora nowego wortalu. Pod nimi, znajdują się zakładki tematyczne: "Energia w mieście", "Poznań w porządku", "Gospodarka odpadami", "Inwestycje lokalne". Dzięki przejrzystym podziałowi i zebraniu wszystkich najważniejszych informacji w jednym miejscu, każdy może łatwo dotrzeć do interesującego go tematu. 

W zakładce "Energia w mieście" znajdują się informacje i porady dotyczące szeroko rozumianej energetyki. Zainteresowani znajdą tu odpowiedzi na pytania - jak podłączyć nieruchomości do sieci cieplnej czy gazowej oraz praktyczne informacje, jak oszczędzać ciepło i elektryczność, a także, co należy do zadań działalności Oddziału Miejskiego Energetyka. 

W zakładce "Poznań w porządku" zebrano wiadomości o akcji sterylizacji zwierząt czy odprowadzaniu ścieków. Można tam znaleźć także informacje o aplikacji "Poznań w porządku", która umożliwia mieszkańcom samodzielne zgłaszanie m.in. nielegalnych wysypisk śmieci oraz "Ekolekcjach", czyli spotkaniach edukacyjnych dla poznańskich szkół i przedszkoli. 

W zakładce "Gospodarka odpadami" można znaleźć informacje o harmonogramie odbioru odpadów, punktach do których można je oddawać oraz o podmiotach organizujących ich wywózkę. Znajdują się tu też niezbędne dokumenty, terminy i informacje o płatnościach dotyczących wywozu. Zakładka to także źródło informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami w aglomeracji poznańskiej, jak. np. biokompostowania czy spalarnia odpadów komunalnych. 

Zakładka "Inwestycje lokalne" jest poświęcona współpracy między miastem a lokalną społecznością w zakresie realizacji zadań infrastrukturalnych, jak np. budowa sieci wodociągowej, kanalizacji czy oświetlenia ulicznego. W zakładce opisano krok po kroku, jak rozpocząć inwestycję i jakie wnioski oraz formularze są potrzebne.

Ponadto, każda zakładka zawiera dane kontaktowe do poszczególnych komórek Wydziału Gospodarki Komunalnej UMP. Dzwoniąc lub pisząc na adres mailowy podany na stronie, można porozmawiać z urzędnikami, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących spraw z zakresu działalności WGK.

JZ