Oszczędność energetyczna w szkołach

Dzięki współpracy Miasta i spółki Veolia Energia Poznań udało się wypracować oszczędności w szkołach, które wcześniej zostały poddane termomodernizacji. Dzięki temu obniżono opłaty stałe za ogrzewanie. W piątek podpisano umowy, które umożliwią zoptymalizowanie dostaw ciepła do szkół. Montaż czujników i specjalistycznego opomiarowania pozwoli tak zarządzać energią, aby pomieszczenia nie były ogrzewane w okresie nocnym oraz w weekendy, kiedy nie są wykorzystywane. Pomoże to wygenerować dodatkowe oszczędności finansowe dla Miasta.

W piątek podpisano umowy, które umożliwią zoptymalizowanie dostaw ciepła do szkół
W piątek podpisano umowy, które umożliwią zoptymalizowanie dostaw ciepła do szkół

- Dzisiejsze spotkanie ma bardzo symboliczny charakter. Beneficjentem podpisanych umów będzie miasto Poznań i placówki oświatowe. W pierwszym etapie mówimy o 6 szkołach i około 220 tys. zł oszczędności rocznie. Nasze działania przełożą się także na ekologię. Pozwolą zmniejszyć poziom CO2 w powietrzu, na czym skorzystają wszyscy mieszkańcy - tłumaczy Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. 

Do pierwszego, pilotażowego etapu projektu realizowanego przez Miasto i Veolię, wytypowano sześć szkół, które zostały wybudowane w oparciu o ten sam projekt architektoniczny i w ostatnich latach zostały poddane termomodernizacji. Pozwoliło to na obniżenie opłat stałych średnio o 35%, co przyniosło miastu roczne oszczędności wysokości 175 tys. złotych. Do tego dochodzą opłaty zmienne, odzwierciedlające rzeczywiste zużycie. Biorąc pod uwagę obecne potrzeby cieplne pilotażowych obiektów, ograniczenie zużycia ciepła tylko o pięć procent, przyniesie łącznie około 40 tysięcy złotych oszczędności. Pięć procent zaoszczędzonej energii to również prawie 60 ton CO2, które nie zostanie wyemitowane do atmosfery.

- Dla Miasta każda oszczędność finansowa jest ważna. Środki, które pozostają w budżecie, możemy wydać  na inne zadania publiczne, także związane z oświatą. Każde zaoszczędzone 100 lub 200 tys. zł to szansa na dodatkowe pomoce dydaktyczne, działania społeczne czy remontowe - zauważa Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. 

Sukces pilotażu spowodował, że współpraca pomiędzy Miastem i Veolią będzie kontynuowana, a projekt ma docelowo objąć wszystkie miejskie budynki oświatowe przyłączone do sieci ciepłowniczej. 

- Bardzo często mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu. Veolia współpracuje nie tylko z Miastem, ale też lokalną społecznością. Zależy nam na partnerstwie. Jesteśmy także po to, aby pomóc Państwu zaoszczędzić. Zadowolony klient to dla nas ogromna wartość. Podobnie jak to, że dzięki podjętym działaniom będziemy mogli emitować mniej zanieczyszczeń. To bardzo ważne w kontekście kryzysu klimatycznego, z którym się zderzamy - mówi Dalida Gepfert, prezes zarządu Veolia Energia Poznań.

Usługa zarządzania zostanie zrealizowana w formule ESCO - Miasto Poznań nie poniesie żadnych kosztów związanych z realizacją inwestycji (montaż czujników, opomiarowania itp.), a zyski z działań optymalizacyjnych będą dzielone pomiędzy szkoły i Veolię. Dodatkowo, prognozowany efekt pilotażowego projektu został zgłoszony do Urzędu Regulacji Energetyki w celu uzyskania białych certyfikatów. Są to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za uzyskany efekt energetyczny (oszczędności energii) w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Pozyskanie białych certyfikatów przyniesie Miastu dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych oszczędności.

Projekt optymalizacji zużycia ciepła w obiektach użyteczności publicznej jest jednym z zadań realizowanych przez Oddział Miejskiego Energetyka. Obecnie prowadzone są negocjacje dotyczące obniżenia mocy zamówionej dla kolejnych obiektów. W drugim etapie, który obejmuje 12 przedszkoli, miasto przewiduje uzyskanie oszczędności na poziomie 100 tys. złotych.

AJ