Polityka Systemu Zarządzania Wydziału Gospodarki Komunalnej

System Zarządzania w Wydziale Gospodarki Komunalnej

1
1

W Wydziale Gospodarki Komunalnej funkcjonuje zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015. Dążymy do osiągnięcia pełnego zaufania i zadowolenia naszych Klientów oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego miasta Poznania.

W załączniku aktualna Polityka Systemu Zarządzania Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Załączniki