Zespół ds. Smart City kontynuuje prace w nowym składzie

2 marca 2020 r. Prezydent Miasta Poznania powołał nowy Zespół zadaniowy ds. wdrażania innowacji i rozwoju Miasta w koncepcji smart city.

Wspólnie tworzymy nowoczesne miasto
Wspólnie tworzymy nowoczesne miasto

Prezydent Jacek Jaśkowiak zapoznał się z rekomendowanymi przez Pełnomocnika Prezydenta ds. Smart City działaniami na rok 2020 i zaakceptował kierunek dalszych prac w obszarze smart city. Prezydent przyjął założenia modelu Smart City Poznań i zaaprobował powołanie Zespołu ds. wdrożenia modelu Smart City Poznań, który współpracować będzie przy realizacji zadań z Komitetem Sterującym, Spółką WCWI oraz PCSS.

Głównym jego zadaniem jest realizowanie zapisów dokumentu "Smart City Poznań", w tym zebranie danych i analiza wskaźników, a na podstawie tego wskazanie projektów pilotażowych, źródła ich finansowania - i w dalszej kolejności ich realizacja. Dodatkowym celem Zespołu jest promowanie działań smart city realizowanych w mieście.

Skład nowego Zespołu, jego zadania i kompetencje są wskazane w zarządzeniu PMP Nr 189/2020/P.

Zespół Smart City powołany czerwcowym zarządzeniem zakończył swoją działalność 19 grudnia 2019 r., po opracowaniu modelu Smart City Poznań.

Załączniki