Kiedy i jak głosować
 

Kiedy i jak głosować

Ponowne głosowanie odbywa się 12 lipca 2020 r. od godziny 7:00 do godziny 21:00. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa i sprawnego głosowania zapraszamy do lokali wyborczych odpowiednio wcześniej przed godz. 21:00. Tym razem prosimy też, w miarę możliwości, nie zabierać ze sobą dzieci. W lokalu wyborczym może przebywać określona liczba osób (będą nad tym czuwać członkowie komisji), należy też zachowywać odpowiedni odstęp, zachęcamy do zakrywania nosa i ust.

czytaj więcej
Głosowanie korespondencyjne
 

Głosowanie korespondencyjne

Zasady działania głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym znajdziesz na stronie Miasta, w BIP oraz na stronie PKW.

czytaj więcej
Wybory 2020 - poznański niezbędnik wyborcy już działa!
 

Wybory 2020 - poznański niezbędnik wyborcy już działa!

Informacje o warunkach udziału w wyborach, ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami czy o zasadach głosowania poza miejscem stałego zamieszkania - te i inne zagadnienia związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej można już znaleźć pod adresem: www.poznan.pl/wyboryprezydenta2020. Znajdziesz tam informacje gdzie się zgłosić i jakie wymagania powinien spełniać członek obwodowej komisji wyborczej? Czy wiesz jak oddać ważny głos? Jak dopisać się do spisu wyborców i jak głosować korespondencyjnie?

czytaj więcej
Obecny stan prawny
 

Obecny stan prawny

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na 28 czerwca 2020 r. ewentualne ponowne głosowanie (II tura) odbędzie się 12 lipca br.

__________________________________________________________________________________________

2 czerwca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego.

Dziennik Ustaw

_____________________________________________________________________________________

1 czerwca 2020 r.  opublikowano Uchwałę nr 129/2020 PKW z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawdź tekst

______________________________________________________________________________________________________

czytaj więcej