Głosowanie korespondencyjne

Zasady działania głosowania korespondencyjnego.

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca, w tym również wyborca niepełnosprawny. Wyborca niepełnosprawny głosujący w kraju może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.
Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania.

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym znajdziesz na stronie Miasta, w BIP oraz na stronie PKW.

głosowanie korespondencyjne
głosowanie korespondencyjne

Informacja ws. pakietów wyborczych oraz kopert zwrotnych

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.

1. Odbiór osobisty pakietów wyborczych w Urzędzie Miasta Poznania

Jeśli zgłosiłeś osobisty odbiór pakietu wyborczego, możesz go odebrać w dniach:

06.07.2020 r. od godz. 8:30 do godz. 17:00

07.07.2020 r. od godz. 8:00 do godz. 15.30

w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, budynek C (wejście po prawej stronie za bramą na dziedziniec).

Odbioru pakietu wyborczego można dokonać wyłącznie osobiście, okazując pracownikowi Urzędu Miasta Poznania dowód osobisty lub inny dokument z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). Tożsamość może także zostać potwierdzona na podstawie mTożsamości.

2. Dostarczenie przez Pocztę Polską "do drzwi lokalu"

Dla osób z niepełnosprawnością, które przy zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego zaznaczyły opcję "do drzwi lokalu" doręczenia będą realizowane przez Pocztę Polską w dniach 6-7 lipca 2020 r. Ze względu na obowiązującą procedurę doręczenia, by odebrać przesyłkę należy być obecnym w mieszkaniu. Pakiet wyborczy może odebrać wyłącznie adresat przesyłki. W przypadku nieobecności wyborcy przesyłka nie jest przez Pocztę awizowana i nie ma możliwości jej odbioru w placówce pocztowej!

Pakiety nieodebrane przez wyborców sa zwracane w dniu wyborów do właściwej obwodowej komisji wyborczej. W takim przypadku wyborca w dniu 12 lipca 2020 r. będzie mógł głosować osobiście w lokalu wyborczym.

3. Postępowanie z kopertami zwrotnymi

Każdy wyborca głosujący w Poznaniu może:

a)    do 10 lipca 2020 r. wrzucić kopertę zwrotną do dowolnej skrzynki nadawczej Poczty Polskiej na terenie miasta.

b)    do 10 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do Urzędu Miasta Poznania. Koperty zwrotne przyjmowane są za potwierdzeniem dostarczenia wyłącznie na pl. Kolegiackim 17 budynek C w godzinach pracy urzędu.

Nie należy wrzucać kopert zwrotnych do urn wystawionych w holach obiektów UMP!

c)    w dniu głosowania, tj. 12 lipca 2020 r. osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do właściwej obwodowej komisji wyborczej. Adres siedziby okw jest podany na kopercie.

Pełną treść komunikatu można znaleźć w zakładce "Prawo i obowiązek głosowania".

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przed I turą wyborów dotyczy także II tury wyborów. Pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem. Natomiast wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy:

 • do 30 czerwca 2020 r.
 • do 7 lipca 2020 r., jeśli w dniu ponownego głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych,
 • do 10 lipca 2020 r., jeśli rozpoczynasz kwarantannę, izolację lub izolację w warunkach domowych później niż 5 dnia przed dniem ponownego głosowania.

Wzory dokumentów oraz informacje o miejscu złożenia dokumentów znajdziesz w BIP.

Jeśli twoje zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik wyborczy wezwie cię do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pakiet wyborczy otrzymasz:

 • do 7 lipca 2020 r.,
 • do 10 lipca 2020 r., jeśli w dniu ponownego głosowania będziesz podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, a zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosiłeś w okresie od 12 dnia przed dniem ponownego głosowania.

 Pakiet wyborczy:

 • otrzymasz za pośrednictwem Poczty Polskiej lub
 • zostanie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub
 • możesz odebrać osobiście w urzędzie gminy, jeśli zadeklarowałeś to w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego.

UWAGA: Jeżeli podlegasz obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, to:

 • nie możesz odebrać pakietu wyborczego osobiście w urzędzie gminy,
 • nie otrzymasz pakietu wyborczego do oddawczej skrzynki pocztowej.

Pakiet wyborczy zostanie tobie doręczony przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub Poczty Polskiej.

Skład pakietu wyborczego:

 1. koperta zwrotna,
 2. karta do głosowania,
 3. koperta na kartę do głosowania,
 4. instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 5. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 6. nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille'a (jeśli wyborca tego zażądał).

Po wypełnieniu karty do głosowania włóż ją do koperty na kartę do głosowania i zaklej kopertę. Następnie kopertę na kartę do głosowania oraz wypełnione i podpisane oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu włóż do koperty zwrotnej. Na kopercie zwrotnej umieść adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Tak przygotowaną kopertę zwrotną do 10 lipca 2020 r. wrzuć do skrzynki nadawczej Poczty Polskiej lub dostarcz do urzędu gminy (osobiście lub za pośrednictwem innej osoby). Możesz także, w dniu i w godzinach głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby, dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jesteś wpisany do spisu wyborców.

UWAGA: Jeśli w dniu głosowania będziesz podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, musisz zagłosować korespondencyjnie niezwłocznie po doręczeniu pakietu wyborczego, a przygotowaną kopertę zwrotną oddać odpowiednio upoważnionemu pracownikowi Poczty Polskiej lub urzędu gminy.

Więcej informacji o głosowaniu korespondencyjnym znajdziesz na stronie Miasta, w BIP oraz na stronie PKW.