Miejski Zespół Wyborczy

Nad prawidłową organizacją wyborów w Poznaniu, w imieniu Pana Prezydenta, czuwa Miejski Zespół Wyborczy.

Jak realizujemy zadania wyborcze
Organizacja wyborów przez UMP

Zadaniem Miejskiego Zespołu Wyborczego jest wykonanie prac powierzonych Prezydentowi Miasta Poznania na podstawie ustawy Kodeks wyborczy, zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej.

W skład Miejskiego Zespołu Wyborczego wchodzą:

1) Przewodniczący: Stanisław Tamm - Sekretarz Miasta Poznania;

2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Wojciech Kasprzak - dyrektor Wydziału Organizacyjnego,

b) Bartosz Pelczarski - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych;

3) członkowie:

a) Arkadiusz Bujak - dyrektor Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta,

b) Wojciech Czyżewski - dyrektor Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu,

c) Patryk Pawełczak - dyrektor Gabinetu Prezydenta,

d) Konrad Zawadzki - dyrektor Biura Poznań Kontakt,

e) Wiesław Banaś - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty,

f) Jarosław Wędrowicz - zastępca dyrektora Wydziału Informatyki,

g) Katarzyna Doda - kierownik Oddziału Organizacji w Wydziale Organizacyjnym,

h) Agnieszka Lewicka - kierownik Oddziału Planowania i Analiz w Wydziale Organizacyjnym,

i) Monika Kowalczyk-Grzegórzko - kierownik Oddziału Zarządzania Obiektami w Wydziale Zamówień i Obsługi Urzędu.